گفتگو

پست ماسونری – گرید ماسونری

[s7upf_text_header text=”Post Grid Features”]
 • منبع سفارشی نوع پست
 • اقلام سفارشی کل
 • نمایش 4 سبک (نمایش همه، بارگذاری بیشتر ، صفحه بندی)
 • 39 آیتم سبک
 • نمایش / فیلتر پنهان
 • تنظیمات مورد در هر ردیف
 • فاصله بین گرید را تنظیم کنید
 • 42 سبک انیمیشن بار
 • صفحه بندی طراحی
 • سفارش / ترتیب اقلام سفارش
 • دکمه بارگذاری بیشتر را طراحی کنید
 • لیست فیلتر طراحی
 • لیست فیلتر سفارشی
 • گزینه های طراحی پیشرفته
[s7upf_text_header text=”Masonry Grid” sub_text=”Item style: Default” margin_bottom=”17″]
[s7upf_text_header text=”Masonry Fade In” sub_text=”Item style: Fade In” margin_bottom=”17″]
[s7upf_text_header text=”Masonry Grid icon” sub_text=”Item style: Icon slide out” margin_bottom=”17″]
[s7upf_text_header text=”Masonry Grid Slide” sub_text=”Item style: Slider from left” margin_bottom=”17″]
[s7upf_text_header text=”Masonry Grid Go top” sub_text=”Item style: Go top” margin_bottom=”17″]
[s7upf_text_header text=”Masonry Grid Overlay” sub_text=”Item style: Ovelay with rotation” margin_bottom=”17″]
[s7upf_text_header text=”Masonry Grid Blur” sub_text=”Item style: Blur out” margin_bottom=”17″]
[s7upf_text_header text=”Masonry Grid Scale” sub_text=”Item style: Scale with rotation” margin_bottom=”17″]
[s7upf_text_header text=”Masonry Grid Slide” sub_text=”Item style: Slide out from right” margin_bottom=”17″]
[s7upf_text_header text=”Masonry Grid Slide” sub_text=”Item style: Slide with content” margin_bottom=”17″]
       
        فروشگاه اینترنتی امین- طراحی تولید و برنامه نویسی مصطفی اطهری نسب
  logo-samandehi
           
   
Translate »
WhatsApp chat
تماس بگیرید