گفتگو

پست ماسونری – رسانه

[s7upf_text_header text=”Post Grid Features”]
 • منبع سفارشی نوع پست
 • اقلام سفارشی کل
 • نمایش 4 سبک (نمایش همه، بارگذاری بیشتر ، صفحه بندی)
 • 39 آیتم سبک
 • نمایش / فیلتر پنهان
 • تنظیمات مورد در هر ردیف
 • فاصله بین گرید را تنظیم کنید
 • 42 سبک انیمیشن بار
 • صفحه بندی طراحی
 • سفارش / ترتیب اقلام سفارش
 • دکمه بارگذاری بیشتر را طراحی کنید
 • لیست فیلتر طراحی
 • لیست فیلتر سفارشی
 • گزینه های طراحی پیشرفته
[s7upf_text_header text=”Media Masonry default” margin_bottom=”17″ sub_text=”Item style: Default”]
[s7upf_text_header text=”Media Masonry Bordered” margin_bottom=”17″ sub_text=”Item style: Bordered with scale”]
[s7upf_text_header text=”Item style: Bordered with scale” margin_bottom=”17″ sub_text=”Item style: Solid blur out”]
[s7upf_text_header text=”Media Masonry Scale light” margin_bottom=”17″ sub_text=”Item style: Scale with rotation light”]
[s7upf_text_header text=”Media Masonry Slide” margin_bottom=”17″ sub_text=”Item style: Slide with title and cation”]
[s7upf_text_header text=”Media Masonry Scale” margin_bottom=”17″ sub_text=”Item style: Scale with content block”]
[s7upf_text_header text=”Media Masonry Overlay” margin_bottom=”17″ sub_text=”Item style: Simple overlay”]
[s7upf_text_header text=”Media Masonry Slide” margin_bottom=”17″ sub_text=”Item style: Slide top”]
[s7upf_text_header text=”Media Simple blur” margin_bottom=”17″ sub_text=”Item style: Simple blur with scale”]
[s7upf_text_header text=”Media grid Icon” margin_bottom=”17″ sub_text=”Item style: Fade In with icon”]
[s7upf_text_header text=”Media Grid Bordered” margin_bottom=”17″ sub_text=”Item style: Bordered scale with title”]
[s7upf_text_header text=”Media Grid Scale” margin_bottom=”17″ sub_text=”Item style: Scale with rotation”]
[s7upf_text_header text=”Media Grid Slide” margin_bottom=”17″ sub_text=”Item style: Slide out caption”]
[s7upf_text_header text=”Media Grid Horizontal Flip” margin_bottom=”17″ sub_text=”Item style: Horizontal flip with fade”]
[s7upf_text_header text=”Media Grid Blur” margin_bottom=”17″ sub_text=”Item style: Blur with content block”]
[s7upf_text_header text=”Media Grid Slide” margin_bottom=”17″ sub_text=”Item style: Slide In title”]
       
        فروشگاه اینترنتی امین- طراحی تولید و برنامه نویسی مصطفی اطهری نسب
  logo-samandehi
           
   
Translate »
WhatsApp chat
تماس بگیرید