گفتگو

پست گرید – ویژگی های محصول

پست ماسونری ویژگی گرید

 • منبع سفارشی نوع پست
 • اقلام سفارشی کل
 • صفحه نمایش 3 سبک (نمایش همه، بار بیشتر)
 • 39 آیتم سبک
 • نمایش / فیلتر پنهان
 • تنظیمات مورد در هر ردیف
 • فاصله بین گرید را تنظیم کنید
 • 3 سبک بارگذاری انیمیشن (هیچ، پیش فرض، محو شدن در)
 • 20 مورد محصول + مورد
 • سفارش / ترتیب اقلام سفارش
 • دکمه بارگذاری بیشتر را طراحی کنید
 • لیست فیلتر طراحی
 • لیست فیلتر سفارشی
 • گزینه های طراحی پیشرفته

گرید محصول

سبک مورد: 6 ستون پیش فرض گرید

گرید محصول

سبک مورد: 4 ستون پیش فرض گرید

گرید محصول

سبک مورد: 3 ستون پیش فرض گرید

گرید محصول

سبک مورد: مقیاس گرید 4 ستون بارگذاری بیشتر

گرید محصول

سبک مورد: مقیاس گرید 4 ستون بارگذاری کمتر

گرید محصول

سبک مورد: مقیاس گرید 4 فیلتر ستون

گرید محصول

سبک مورد: مقیاس شبکه 4 ستون بار + فیلتر بیشتر

       
        فروشگاه اینترنتی امین- طراحی تولید و برنامه نویسی مصطفی اطهری نسب
  logo-samandehi
           
   
Translate »
WhatsApp chat
تماس بگیرید