گفتگو

گرید پست – محصول

[s7upf_text_header text=”Post Grid Features”]
 • منبع سفارشی نوع پست
 • اقلام سفارشی کل
 • نمایش 4 سبک (نمایش همه، بارگذاری بیشتر ، صفحه بندی)
 • 39 آیتم سبک
 • نمایش / فیلتر پنهان
 • تنظیمات مورد در هر ردیف
 • فاصله بین گرید را تنظیم کنید
 • 42 سبک انیمیشن بار
 • صفحه بندی طراحی
 • سفارش / ترتیب اقلام سفارش
 • دکمه بارگذاری بیشتر را طراحی کنید
 • لیست فیلتر طراحی
 • لیست فیلتر سفارشی
 • گزینه های طراحی پیشرفته
[s7upf_text_header text=”صفحه بندی گرید” sub_text=”سبک مورد: پیش فرض با 6 ستون” margin_bottom=”17″]
[s7upf_text_header text=”صفحه بندی گرید” sub_text=”سبک مورد: پیش فرض با 4 ستون”]
[s7upf_text_header text=”صفحه بندی گرید” sub_text=”سبک مورد: مقیاس با چرخش 4 ستون”]
[s7upf_text_header text=”صفحه بندی گرید” sub_text=”سبک مورد: اسلاید از چپ – 4 ستون 2 ردیف”]
[s7upf_text_header text=”اسلاید صفحه بندی” sub_text=”سبک مورد: اسلاید با محتوا”]
       
        فروشگاه اینترنتی امین- طراحی تولید و برنامه نویسی مصطفی اطهری نسب
  logo-samandehi
           
   
Translate »
WhatsApp chat
تماس بگیرید