گفتگو

المان شبکه گرید

[s7upf_text_header text=”Post Grid Features”]
 • منبع سفارشی نوع پست
 • اقلام سفارشی کل
 • نمایش 4 سبک (نمایش همه، بارگذاری بیشتر ، صفحه بندی)
 • 39 آیتم سبک
 • نمایش / فیلتر پنهان
 • تنظیمات مورد در هر ردیف
 • فاصله بین گرید را تنظیم کنید
 • 42 سبک انیمیشن بار
 • صفحه بندی طراحی
 • سفارش / ترتیب اقلام سفارش
 • دکمه بارگذاری بیشتر را طراحی کنید
 • لیست فیلتر طراحی
 • لیست فیلتر سفارشی
 • گزینه های طراحی پیشرفته
[s7upf_text_header text=”Grid Pagination” sub_text=”Item style: Default with 6 column” margin_bottom=”17″]
[s7upf_text_header text=”Grid Pagination” sub_text=”Item style: Default with 4 column” margin_bottom=”17″]
[s7upf_text_header text=”Grid Pagination” sub_text=”Item style: Scale with rotation 4 column” margin_bottom=”17″]
[s7upf_text_header text=”Grid Pagination” sub_text=”Item style: Slide from left – 4 column 2 row” margin_bottom=”17″]
[s7upf_text_header text=”Pagination slide” sub_text=”Item style: Slide with content” margin_bottom=”17″]
       
        فروشگاه اینترنتی امین- طراحی تولید و برنامه نویسی مصطفی اطهری نسب
  logo-samandehi
           
   
Translate »
WhatsApp chat
تماس بگیرید