گفتگو

پست ماسونری گرید

[s7upf_text_header text=”پست ماسونری گرید” margin_bottom=”17″]
 • منبع سفارشی نوع پست
 • اقلام سفارشی کل
 • صفحه نمایش 3 سبک (نمایش همه، بار بیشتر)
 • 39 آیتم سبک
 • نمایش / فیلتر پنهان
 • تنظیمات مورد در هر ردیف
 • فاصله بین گرید را تنظیم کنید
 • 3 سبک بارگذاری انیمیشن (هیچ، پیش فرض، محو شدن در)
 • 20 سبک محصولات
 • سفارش / ترتیب اقلام سفارش
 • دکمه بارگذاری بیشتر را طراحی کنید
 • لیست فیلتر طراحی
 • لیست فیلتر سفارشی
 • گزینه های طراحی پیشرفته
[s7upf_text_header text=”Post Grid” sub_text=”Item style: Grid default 6 column” margin_bottom=”17″]
[s7upf_text_header text=”Post Grid” sub_text=”Item style: Grid default 4 column” margin_bottom=”17″]
[s7upf_text_header text=”Post Grid” sub_text=”Item style: Grid default 3 column” margin_bottom=”17″]
[s7upf_text_header text=”Post Grid” sub_text=”Item style: Grid default 4 column load more” margin_bottom=”17″]
[s7upf_text_header text=”Post Grid” sub_text=”Item style: Grid default 4 column lazy load” margin_bottom=”17″]
[s7upf_text_header text=”Post Grid” sub_text=”Item style: Grid default 4 column filter” margin_bottom=”17″]
[s7upf_text_header text=”Post Grid” sub_text=”Item style: Grid default 4 column loadmore + filter” margin_bottom=”17″]
       
        فروشگاه اینترنتی امین- طراحی تولید و برنامه نویسی مصطفی اطهری نسب
  logo-samandehi
           
   
Translate »
WhatsApp chat
تماس بگیرید