گفتگو

پست ماسونری – گرید محصولات

[s7upf_text_header text=”پست ماسونری – گرید محصولات” margin_bottom=”17″]
 • منبع سفارشی نوع پست
 • اقلام سفارشی کل
 • صفحه نمایش 3 سبک (نمایش همه، بار بیشتر)
 • 39 آیتم سبک
 • نمایش / فیلتر پنهان
 • تنظیمات مورد در هر ردیف
 • فاصله بین گرید را تنظیم کنید
 • 3 سبک بارگذاری انیمیشن (هیچ، پیش فرض، محو شدن در)
 • 20 سبک محصولات
 • سفارش / ترتیب اقلام سفارش
 • دکمه بارگذاری بیشتر را طراحی کنید
 • لیست فیلتر طراحی
 • لیست فیلتر سفارشی
 • گزینه های طراحی پیشرفته
[s7upf_text_header text=”Grid default icon” sub_text=”Item style: Default icon” margin_bottom=”17″]
[s7upf_text_header text=”Grid Scale” sub_text=”Item style: Scale in with rotation” margin_bottom=”17″]
[s7upf_text_header text=”Grid side” sub_text=”Item style: Fade with side content” margin_bottom=”17″]
[s7upf_text_header text=”Grid icon” sub_text=”Item style: Slide bottom with icon” margin_bottom=”17″]
[s7upf_text_header text=”Grid Flip” sub_text=”Item style: Vertical flip”]
[s7upf_text_header text=”Grid No Animation” sub_text=”Item style: No animation” margin_bottom=”17″]
[s7upf_text_header text=”Grid Slide Out” sub_text=”Item style: Go top slide out” margin_bottom=”17″]
[s7upf_text_header text=”Grid Slide Left” sub_text=”Item style: Slide from left” margin_bottom=”17″]
[s7upf_text_header text=”Grid Slide Top” sub_text=”Item style: Slide from top” margin_bottom=”17″]
       
        فروشگاه اینترنتی امین- طراحی تولید و برنامه نویسی مصطفی اطهری نسب
  logo-samandehi
           
   
Translate »
WhatsApp chat
تماس بگیرید