ریشه بازی بدمینتون (Badminton)‏ امروزی از کشور هندوستان آغاز شده‌است و امروزه در دنیا از محبوبیت خاصی برخوردار می باشد. یادگیری بدمینتون آسان بوده و نیاز به امکانات خاصی ندارد. در واقع هر شخصی می‌تواند به کمک یک راکت سبک وزن بدمینتون و ضربه زدن به توپی از روی تور از این بازی لذت بخش استفاده کند. این بازی سریع‌ترین بازی انجام شده با راکت است. یک ضربه محکم به توپ باعث می‌شود که توپ با سرعت تقریبی ۳۰۰ کیلومتر در ساعت حرکت کند و در سطوح حرفه‌ای و بالای آن نیاز به سرعت، عکس العمل، استراتژی و قدرت زیاد بازیکن دارد. چرا که بازیکن برجسته این رقابت حتی تا ۲ کیلومتر را طی یک مسابقه در زمین می‌دود . بدمینتون از بعد روان شناسی به کاهش استرس بازیکنان در هنگام فعالیت در زمین و ضربه به توپ کمک می کند. این ورزش به عکس العمل بالا، وضعیت بدنی مناسب و تمرکز نیاز دارد که دستیابی به هریک از آن ها مهارت در تکنیک های خاصی را می طلبد.